با ما تماس بگیرید

چهارصد و چهل و پنج ، سه تا هشت ، پنجاه و دو

زیکو ، راهکار توسعه شغل

وقتی شروع خوبی نداشته باشید موفق نخواهید شد و ما برای شروع توسعه و تغییر کسب و کار شما آماده ایم و می تونیم با تیم های توسعه ، برندینگ ، مشاوره و میزبانی بطور کامل استارتاپ شما رو همراهی کنیم.

بیشتر بدانید

بیشتر بدانید

بیشتر بدانید

بیشتر بدانید

بیشتر بدانید

رشد نیاز به یک تیم خوب دارد ...

توجه به جزئیات عامل موفقیت است و تجربه ما باعث خواهد شد تا در تمام جوانب و جزئیات استارتاپ و بیزینس خود به کمال برسید.

35+

اپلیکیشن و استارتاپ

340+

راه اندازی سایت

8+

سال سابقه کاری